Contact

Cor Cuppen Handelsonderneming

Postbus 1485

6501 BL Nijmegen NL


corcuppenkoeriersdiensten@live.nl

corcuppenkoeriersdiensten.nl

Tel: 0031 24 378 61 05

Mobiel: +31 6 53 22 32 35


logo
IBAN: NL94INGB0007233558
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandel Centr. Gld. 10142946
B.T.W. nr. NL 0782 62 501 B01
 

Kaderbesluit


Kaderbesluit Motorrijtuigenbelasting

Besluit 04-06-2010

Kampeerauto
Uw kampeerauto kan in aanmerking komen voor een bijzonder tarief voor de motorrijtuigenbelasting. Voor kampeerauto’s die bedrijfsmatig worden verhuurd, is dat bijzonder tarief het halftarief. Voor de overige kampeerauto’s geldt het kwarttarief. Het halftarief houdt in dat u over een periode van vier aaneensluitende tijdvakken van drie maanden maar twee tijdvakken van drie maanden hoeft te betalen. Bij het kwarttarief betaalt u over zo’n periode slechts één tijdvak van drie maanden. De aantekening ‘kampeerauto’ op uw kentekenbewijs deel I is echter niet voldoende om in aanmerking te komen voor het bijzonder tarief. Uw kampeerauto moet ook voldoen aan een aantal inrichtingseisen. Per 1 juni 1999 zijn hiervoor duidelijke richtlijnen vastgesteld.

Inrichtingseisen per 1 juni 1999
Volgens het Centraal bureau motorrijtuigenbelasting moet een kampeerauto kunnen dienen als een kleine, mobiele woning. Een zekere leefruimte is daarbij vereist. Een hatchback, een stationwagen, een jeepachtige, een koerierachtige en een ruimtewagen voldoen naar hun aard niet aan dit criterium.
De binnenruimte (dit is de ruimte achter de bestuurders- en bijrijderszitplaats waarin de faciliteiten vast moeten zijn aangebracht) moet voorzien zijn van:

  • minimaal twee vaste zitplaatsen, de bestuurders- en bijrijderszitplaats niet meegerekend;
  • een tafel (De tafel mag zo zijn ontworpen dat hij eenvoudig kan worden verwijderd);
  • slaapplaats voor ten minste twee personen, eventueel te creëren met behulp van de extra zitplaatsen:
  • deze slaapplaats moet, als het een tweepersoons slaapplaats betreft, voldoen aan een lengte van ten minste 1.80 m en een breedte van ten minste 1.10 m. Gaat het om twee afzonderlijke slaapplaatsen, dan moeten beiden voldoen aan een lengte van ten minste 1.80 m en een breedte van ten minste 0.60 m;
  • vaste en afsluitbare opbergfaciliteiten;
  • een vast keukenblok waarvan het werkblad minimaal 0.60 m hoog is. Het keukenblok moet een (ingebouwde) vaste kookgelegenheid hebben en een vaste watervoorziening met een spoelbak, een kraan en een afvoer. Men moet hieraan (staande in de binnenruimte) kunnen koken en afwassen.

Overgangsregeling
Als aan een kampeerauto het kwart- of halftarief verleend is op basis van de eisen die gelden vóór 1 juni 1999 dan geldt dat tarief ook na 1 juni 1999. Dit geldt niet als de inrichting van de kampeerauto niet (meer) voldoet aan de ‘oude’ eisen. Kampeerauto’s die op 1 juni 1999 vijftien jaar of ouder zijn, hoeven niet te voldoen aan de hoogte-eis (de criteria om min of meer zelf rechtop te kunnen staan) als ze van fabriekswege zijn voorzien van de hierboven genoemde kampeerfaciliteiten.

Stahoogte?
De Hoge Raad heeft in het Arrest, nr.35.973, d.d. 10 januari 2001, bepaald dat er geen wettelijke basis is om bij een kampeerauto voldoende stahoogte te eisen. De Staatssecretaris onderzoekt nu voor wat betreft de stahoogte of een en ander in een wettelijke regeling kan worden opgenomen. De binnenruimte van een kampeerauto zal dan minimaal een stahoogte moeten hebben van 1.70 m over een lengte van 2.00 m en een breedte van 0.90 m. Als de oorspronkelijke binnenruimte ten minste 1.30 m hoog is, wordt toegestaan de binnenruimte te verhogen tot ten minste 1.70 m over een lengte van ten minste 1.00 m en een breedte van ten minste 0.90 m om in dat geval eveneens in aanmerking te komen voor het bijzonder tarief. (Dit kan bijvoorbeeld door middel van een vast verhoogd dak of een hefdak.) Om problemen in de toekomst te voorkomen verdient het aanbeveling om als potentiële koper rekening te houden met de voorgestelde eisen.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u gratis bellen met de Klantendienst van het Centraal bureau motorrijtuigenbelasting, telefoon 0800-0749, op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Vorige pagina: Inrichtingseisen  Volgende pagina: Inrichtingsomschrijvingen